"Gezondheidseducatie voor Iedereen"
Han Marie Stiekema, med. drs. (arts sinds 1972). Leefstijlleraar & Adviseur
 
 
  Leefstijlleraar & Adviseur
In de Praktijk
De Gezonde Mens
De Holistisch- Integrale Mens
De Kosmische Mens
Han Marie Stiekema info
@hanmariestiekema.nl
 

UNIEKE BOEKACTIE

 BIJDRAGE TOT DE OPLOSSING VAN DE HUIDIGE (GEZONDHEIDS)-
CRISIS

 IEDERE GEINTERESSEERDE ONTVANGT 10 BOEKEN "ORIGIN" NR. 5 (472 BLZ.) KOSTENLOOS.

OP EEN VOORWAARDE: JE GEEFT DE BOEKEN WEG OF/EN JE VERKOOPT ZE. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! BESTELLING VIA E-MAIL.

info(at)healingtheplanet.info

Je betaalt alleen de portokosten

 

 

 

 

Programma

DE GEZONDE MENS

Zelfzorg/Gezond Leven/Versterking van je immuunsysteem/Vookomen van chronische ziekte/Persoonlijk Gezondheidsplan in 10 stappen

DE HOLISTISCH-INTEGRALE MENS

De holistisch-wetenschappelijke basis/Medische systeemtheorie & praktijk/Stroomsysteemtherapie/De Matrix/Dynamische pathologie

DE KOSMISCHE MENS

Onze valse identiteit (ego)/Onze ware identiteit (Ware Zelf)/ 4 Stappen naar Kosmische Heelwording/Wij zijn Kosmos!/Eeuwig Leven

OVC GEZONDE LEEFSTIJLCHECK-UP

Het meest volledige Gezonde Leefstijl advies. 45 Jaar arts-ervaring. Met behulp van uitgebreide vragenlijsten. Per post advies voor 3-6-12 maanden.

DE NIEUWE GEZONDHEIDSZORG

De 3 Echelons van Zelfhulp, Holistische Geneeskunde en Reguliere Geneeskunde

Persoonlijk advies & begeleiding/Lezingen/Teaching (cursussen)/ Healings/Retreats

Als afzonderlijke onderdelen of/en integraal pakket/Voor "leken"/Medische beroepen/Educatieve instellingen/Hogescholen/Universiteiten

Zie ook: www.vitalworld.org

Studiemateriaal: "Flow System Therapy"/Boeken "Origin" 5 en 6

Voor Info & Contakt: info(at)vitalworld.org

030-6590178

Specifics

"Wij Zijn Kosmos!"
Kosmisch Advies & Begeleiding
(Teaching en Healing)

    

 

Onze invalshoek is uniek

De meeste problemen van de mens in het klein en in het groot komen voort uit de identificatie met zijn zelfbeeld. Vervolgens denken we dit zelfbeeld te zijn. Met graverende consequenties. Wij zijn namelijk NIET het beeld dat wij van onszelf hebben.  Als onze „kern“ berust op een verkeerd uitgangspunt, dan gaat "alles" in ons leven mis. Als wij leven vanuit ons ego, dan wordt ons leven beheerst door een eindeloze keten van zorgen, problemen en conflicten. Het lijden begint bij „dat we niet weten wie wij zijn“. We weten niet waar we vandaan komen en waar we heengaan. Dit creeert fundamentele onzekerheid. Ons leven komt ons tamelijk zinloos voor. Dit komt omdat we geen werkelijk contact met de REALITEIT hebben. Ons kunstmatige "ik" leidt een oppervlakkig leven. We missen daardoor de diepte, de volheid, de wijsheid, de vreugde, de schoonheid, de  vervulling van het bestaan. Bovendien creeert ons „valse ik“ voortdurend problemen van allerlei aard: persoonlijk (angst, depressie, geisoleerd-zijn, innerlijke verwarring, diepe frustratie, gebrek aan zelfvertrouwen, (computer)verslaving, zelfmedelijden, minderwaardigheidscomplex, machte-loosheid, stress, burn-out), in onze relaties (geen echt contact, jalouzie, narcisme, onbegrip, conflict, oppervlakkigheid, vervreemding, verveeldheid, haat, agressie), in ons werk (gebrek aan motivatie, betrokkenheid, inzet, voldoening, creativiteit, samenwerking). Het „goede nieuws“: we HEBBEN geen problemen, wij ZIJN het probleem. (Daarom raken psychotherapie, persoonlijk-heidstraining, coaching etc. de kern niet). Alles is terug te voeren op ons vernauwde (benauwde) „ik“ dat op zichzelf teruggeworpen is. Ieder klein ikje voert een „overlevingsstrijd“: "iedereen tegen iedereen". Bovendien (het moet gezegd worden): In tijden van crises (die zeker gaan komen) is ons "kleine ik" weerloos. En dit alles door een verkeerd uitgangspunt! Als „geisoleerde entiteit“ is het van het Geheel afgesneden, waardoor wij niet meer door het Geheel worden "gevoed". Voor het gros der mensen is het leven daarom een voortgaand "aftakelingsproces". Staan wij daarentegen open voor de Kosmos - waar wij allen deel van zijn - wordt ons leven voortdurend vernieuwd/geregenereerd. Je hebt de keus: Is je huis op een gebrekkig fundament gebouwd, kun je repareren wat je wilt, maar stort het vroeger of later in. Wij helpen je je Ware Thuis te ontdekken, waardoor alles „vanzelf“ op zijn pootjes terechtkomt.

Persoonlijk consult op afspraak

 

Han Marie Stiekema (Med.Drs. sinds 1972)

(Grondlegger Kosmische Geneeskunde)

 

Geboren 1942 te Groningen. Sinds 1972 Arts/Pionier in de Integrale (Natuurlijke) Geneeskunde. Inclusieve invalshoek (spiritueel, psychologisch, medisch). Initiator van de vasten-darmreinigingskuren in Nederland. 1981 Oprichter Levend Zen School. 1981-1984 jaarlijks 5 daagse groeps Vasten-Meditatie Vredes-Wandelingen. Groot interview in Elseviers Weekblad („Mystiek op de Fiets“), hoofdartikel in Intermediair („Biologische Geneeskunde“), TV-optreden (Goed Nieuws Journaal) en vele meer. 2 jaar verblijf in Japan en Hong Kong. Leerde Zen aan Japanners. 1992 huwelijk met MeiMei Yu. 1 jaar in 5 sterrenhotel op Madeira (oprichting en ontwikkeling Gezondheidscentrum). Start van 3 Natuur/Milieu initiatieven. Wereldwijde “Visiting teacher”.  2004 Vrijwillige hulp aan pelgrims op de „Camino de Santiago“ (Spanje). Een half jaar vrijwilliger (met zijn vrouw) in een Armenziekenhuis in Brazilie. Schreef in totaal 15 boeken (spiritualiteit, cultuur, samenleving, psychologie, medisch, ecologie).  Sindsdien verschillende „Kosmische Initiatieven“.

 

 

Han Marie Stiekema, Med. Drs.

„De Hermitage“, Koningslaan 7, 3981 HD Bunnik

www.hanmariestiekema.nl      info@hanmariestiekema.nl

030-6590178        0639205891

 

 Onafhankelijk, authentiek, niet gelieerd aan kerk of andere religieuze/esoterische organisatie,
alles ten bate van het algemeen belang.

"De Eeuwige Terugkeer"

Verlicht Sterven*Eeuwig Leven

(Leven & Dood vanuit Kosmisch Perspectief)

Advies*Begeleiding*Ontmoetingen*Lezingen*Cursussen*Seminars*Retreats

       

 

Uit Nacht rijst morgenrood

Het leven uit den Dood

 

Hoe je leeft en sterven zult is afhankelijk van je zelfdefinitie (...). Is dat niet ironisch? Denk je je "kleine ik" te zijn, dan is de dood het einde. Houden wij op te bestaan of keren wij terug naar onze Eeuwige Oorsprong, dat is de grote vraag. Het eerste gaat gepaard met voortdurende (existentiele) angst, terwijl het tweede in (vreugdevolle) verwachting staat van de Thuiskomst. Dit is geen theorie. Dit kan tijdens dit leven reeds ervaren worden: "Plotseling viel alles van mij af en voor een moment was ik er niet meer". Het wonder: De gelukkigste momenten zijn die "waarin we er (even) niet meer zijn". Jezelf "vergeten" ("sterven") is een moment van ZIJN. Het verandert op slag je zelfbeeld. Hoe kom ik hiertoe? Er is een oorzaak en een aanleiding. De oorzaak is dat ik in mijn leven – zonder dat ik het erop aangelegd had – „achter de coulissen“ van „Leven & Dood“ mocht kijken. Het is een unieke Ervaring - ben je Niets, ben je Alles -  die maar weinigen ten deel valt. Het geeft je inzicht in de Kosmos in al zijn dimensies. Dit vond plaats in 1977. Als gevolg daarvan leefde ik 10 jaar in „ononderbroken Gelukzaligheid“, een leven van eenvoud, vreugde, een leven zonder zorgen, als een „lelie in het veld“. Toen "trok het Paradijs zich terug", waardoor ik opnieuw (hard) met mijn alledaagse werkelijkheid werd geconfronteerd. 20 jaar heb ik gewerkt (“Donkere Nacht van de Ziel“) om oude onverwerkte emotionele complexen in mijn Nieuwe Zelf te integreren. Ik kan zeggen (zonder erop voor te staan) dat ik het leven in zijn Vol-Ledigheid, voor zover een mens dit kan ervaren, „redelijk“ volledig heb doorleefd (uniek in de Nederlandse taal: „Vol-Ledigheid“). Deze Ervaring is echter groter dan ikzelf. Het voor mijzelf houden zou ingaan „tegen de bedoeling van de Kosmos“. Daarbij zijn uitvaarten een ideale gelegenheid om mijn Ervaringen te delen. Het zijn de zeldzame ogenblikken in het leven, waarin we dieper over het bestaan nadenken. Door op een bescheiden wijze daaraan te kunnen bijdragen, maakt mij de „gelukkigste mens“ in de wereld. Ik sta ter beschikking van al diegenen, die, naast het persoonlijke gedeelte van het afscheid – waar (b.v. door een familielid) over het leven van de overledene wordt gesproken - tevens een (authentieke) beschouwing over „Leven & Dood“ voor onontbeerlijk/wenselijk houden. De groep mensen die de „Zin van het Leven“ centraal stellen, maar geen kerkelijke invulling wensen, is sterk groeiende. Bij die groep mensen voel ik mij betrokken. De inhoud van de voordracht kan in onderling overleg vooraf besproken worden.

 

De aanleiding was de begrafenis van een kennis. Ik miste daar momenten van betrokkenheid, inkeer en bezinning. Ik was hierdoor tamelijk geschockeerd. Zo zou ik geen afscheid willen nemen van het leven. Het liet een gevoel van kilte achter in plaats van vrede. Het besef van „dit is een taak voor mij“ kwam onweerstaanbaar in mij op.

In de Praktijk

(Voor mensen die Sterven zien als een Nieuwe Geboorte)

 

Indien u van mijn diensten gebruik wilt maken, laat dit aan ons weten. Geeft u uw wensen aan mij door zodat ik mij hierop in kan stellen. Vervolgens bespreekt u met uw familie, vrienden, collega's hoe u mijn voordracht in het geheel wilt inpassen. Voor de meeste mensen betekent het organiseren van mijn lezing een unieke aanvulling op reeds bestaande inzichten. De mensen zullen een blijvende – levende! - herinnering overhouden aan de door u georganiseerde bijeenkomst. Hetgeen u en uw familie alleen maar ten goede kan komen. Ik stel het dus zeer op prijs wanneer u mijn werk als optie in uw opdrachten wilt opnemen cq uw vriendenkring wilt wijzen op deze unieke mogelijkheid. Wendt u zich svp direct tot mij voor overleg en afspraken.

 

 (Geef mijn werk door aan uw familie, vrienden, kennissen en collega’s!).

Werkterrein met name in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht.

 

 

 

 

 

2018 Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.

PRIVACYVERKLARING

Last revising: 12/16/18